Het regionale platform voor een goede economische verbinding.

MeerBusiness is een maatschappelijk communicatie platform voor ondernemende mensen en organisaties. Het biedt de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid ondernemersvitaminen. Het platform helpt haar leden en partners bij het behalen van betere resultaten in een wereld en maatschappij die radicaal aan het veranderen is. Op een effectieve en actiegerichte wijze maken we samen het verschil. Dit doen wij door doelbewust te werken aan onze eigen ontwikkeling en toekomst en door concreet en meetbaar bij te dragen aan een betere samenleving. 

Het doel van MeerBusiness is om ondernemers en managers uit de regio met elkaar in contact te brengen, om de business in de regio sterker te maken en gezamenlijk bij te dragen aan een duurzame en verantwoorde maatschappij. Wij hebben voor ogen om de economie te versterken door het MKB met een aantal instrumenten krachtig te ondersteunen. Deze instrumenten omvatten exclusieve bijeenkomsten , bijeenkomsten op basis van inclusiviteit (wij willen er zijn voor de ondernemende professional), een nieuwsbrief die duizenden ondernemers en directeuren per regio bereikt. Wij zien onszelf als het communicatieplatform richting het MKB in de regio.

Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn voor uw bedrijf of heeft u informatie voor onze site (netwerkbijeenkomsten, persberichten, enz.) neem dan contact op met de desbetreffende regio.

Wij bieden een viertal vormen van verbinding met een individuele regio aan:

  1. Lidmaatschap voor €195,- per jaar;
  2. Business Lidmaatschap incl InnerCircle deelname voor €495 per jaar;
  3. Sponsorship o.a. met deelname aan de nieuwsbrief;
  4. Partnership waarbij wij intensief samenwerken.

* prijzen zijn exclusief BTW en gelden per 1 januari 2017

Door onze nauwe samenwerking met de bedrijven en instanties uit de regio en met de collega platforms zijn wij in staat om maatwerk verbinding en exposure te bieden rondom product/dienstlanceringen, seizoensacties en specials. Zolang wij relevante content kunnen programmeren voor onze leden voegen we gezamenlijk waarde toe. Win-win-win.